Example of photo caption...

Szanowni Państwo

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Patrycji Wójcickiej.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie notariusz Patrycja Wójcicka  dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego, zaś notariusz przy ich dokonywaniu działa jako osoba zaufania publicznego czuwając nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz udziela bezpłatnie wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie czynności notarialnych jakich zamierzacie Państwo dokonać.

W szczególności notariusz informuje o wymaganych dokumentach niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wyjaśnia przepisy prawne związane z zamierzonymi czynnościami oraz informuje o wszelkich opłatach i kosztach pobieranych przez notariusza.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z Kancelarią Notarialną.